Contingut de l'article

La Universitat de Barcelona porta set anys duent a terme actuacions per reduir el seu consum d’energia i aigua. En aquest temps s’ha reduït el consum d’electricitat al voltant d’un 20%, i el de gas i aigua prop d’un 40%.

Són reduccions molt importants, i que com hem explicat en anteriors entrades d’aquest blog, s’han assolit principalment amb el control de les instal·lacions (climatització i reg, en especial), la informació a la comunitat universitària per fer un consum més responsable, o el tancament dels edificis en períodes de baixa activitat.

En alguns casos s’han implantat sistemes més eficients, com ara lluminàries LED, controls automatitzats, o altres solucions.

En aquest temps, però, la nostra universitat no ha implantat un programa d’inversions per millorar l’eficiència energètica i incentivar l’estalvi de consum, i com a resultat d’aquesta limitació, es comença a detectar que la possibilitat de seguir reduint els consums s’esgota. Els resultats del primer trimestre de 2017 en són un exemple.

El consum d’electricitat ha seguit disminuint un 0,5% respecte el primer trimestre de 2016, però en canvi el consum de gas ha augmentat un 1,3%, en tant que el consum d’aigua ha crescut un 4,5%.

evolucio consum d´energia i aigua

Per explicar aquestes variacions també cal tenir en compte que l’any 2016 les festes de Setmana Santa van caure al mes de març, en tant que el 2017 han estat a l’abril; això provoca que el primer trimestre de 2017 hagi tingut menys dies festius que l’any anterior, i pot explicar en les mateixes condicions de temperatura i precipitacions, una variació de consum propera al 3%.

A més, el primer trimestre de 2017 ha estat més sec de l’habitual, i això comporta un major estrès hídric sobre els espais verds de la UB que necessita ser compensat amb un increment del reg, que provoca un augment del consum d’aigua.

Per últim, cal recordar que el primer trimestre de 2016 va assolir probablement els millors resultats d’estalvi dels darrers anys (-6,4% en el consum elèctric, -21,2% en el consum de gas, i -18,3% en el consum d’aigua), i aquesta reducció és molt difícil d’igualar.

Aquests factors, que ajuden a explicar l’increment del consum de gas, posen encara més en valor la reducció del consum d’electricitat. En el cas de l’increment del consum d’aigua, també és necessari indicar que s’han produït algunes fuites que, malgrat no tenir una incidència molt important sobre el consum global de la UB, sí generen increments rellevants en els centres afectats.

L’evolució del consum per edificis presenta molta variabilitat.

En el cas de l’electricitat, tres centres han assolit reduccions entre el 5 i el 10%: Pavelló Rosa (-9,9%) gràcies a la instal·lació d’un BOX en el centre de processament de dades (CPD), Biologia (-8,8%), per la instal·lació de lluminàries LED en zones comunes com ara passadissos i vestíbuls, i Filosofia i Geografia i Història (-8,1%), per un ús eficient de les instal·lacions.

En l’altre extrem trobem l’edifici de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació a Sants, amb un increment del 45,9% del consum elèctric. El cas de la Facultat de Dret és especial (+37%), ja que inclou l’augment de consum generat per un nou edifici de 16.000 m2, i això fa que les dades no siguin comparables amb les de 2016. Tot i que l’edifici encara no té activitat, el seu manteniment ja comporta consum d’energia.

ELECTRICITAT: variació de consum 2016/2017

En quant al gas destaca la disminució de consum al Campus de Bellvitge (-20,4%), al Campus Mundet (-15,5%) i a l’edifici Solé i Sabarís dels CCiTUB (-15,2%). Per contra, diversos centres augmenten el consum de gas entre un 5 i un 10% durant el primer trimestre de 2017: Biologia (+8,9%), Esports (+8,4%), Biblioteconomia i Documentació (+7,8%), Ciències de la Terra (+7,5%) i Economia i Empresa (+6,0%). Cas a part és la Facultat de Dret (+23,5%), on les dades no són comparables entre 2016 i 2017 pel nou edifici.

GAS: variació de consum 2016/2017 (gener-març)

Per últim, el consum d’aigua presenta una reducció espectacular a Belles Arts (-42,4%) i la Biblioteca Baldiri Reixac (-36,8%), gràcies a la desconnexió de ramals secundaris per al subministrament, el que ha permès suprimir conduccions antigues que estaven generant problemes de fuites. També cal destacar els estalvis d’aigua assolits a Bellvitge (-11,9%), l’edifici Solé i Sabarís dels CCiTUB (-10,3%), i Física i Química (-8,3%).

En canvi, el consum d’aigua augmenta durant el primer trimestre de 2017 a: Campus Mundet (+34,3%), Campus de l’Alimentació de Torribera (+28,5%), Economia i Empresa (+23,0%), Edifici Històric i edifici Josep Carner (+19,9%), i Biologia (+13,5%). En alguns casos l’increment és resultat d’alguna fuita, en d’altres es pot associar a increments d’activitat, i en la resta cal tenir en compte els factors indicats a l’inici d’aquesta entrada, com ara un hivern més sec de l’habitual o la variació de les dates de Setmana Santa.

AIGUA: variacio de consum 2016/2017 (gener-març)

Tot i que els resultats del primer trimestre de 2017 indiquen un cert esgotament en la capacitat de seguir reduint els consums als edificis de la UB sense inversió en les instal·lacions, quan ho comparem amb la mitjana de consum dels cinc anys anteriors veiem que l’evolució sí es clarament positiva. Respecte a la mitjana del període 2012-2016, el consum d’electricitat ha disminuït un 8,7%, el consum de gas ha retrocedit un 17,9%, i el consum d’aigua ha minvat un 23,2%.

Aquests estalvis equivalen a l’electricitat necessària per tenir engegats gairebé 2.000 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, al gas que contindrien una mica més de 10.000 bombones de butà, i a l’aigua necessària per omplir gairebé 5 piscines i mitja.

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *