Contingut de l'article

Cada cop és més difícil reduir el consum d’energia i aigua, però entre els mesos de gener i setembre de 2017 l’estalvi d’electricitat ha estat del 3,7%, el de gas un 7,5% i el d’aigua d’un 4,6%. Aquests resultats milloren encara més la reducció de consum que ja s’havia acumulat fins al mes de juny, quan l’electricitat i l’aigua havien disminuït només un 0,3% i un 0,6%, respectivament.

Evolució del consum d´energia i aigua universitat de Barcelona 2017

Comparant aquests resultats amb la mitjana de consum dels cinc anys anteriors els estalvis són encara més destacats. El consum d’electricitat ha disminuït un 8,1%, el consum de gas ha retrocedit un 20,9%, i el consum d’aigua ha minvat un 24,1%.

Aquests estalvis equivalen a l’electricitat necessària per tenir engegats gairebé 5.600 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, al gas que contindrien 15.400 bombones de butà, i a l’aigua necessària per omplir gairebé 17,7 piscines olímpiques.

L’evolució per centres mostra tant els centres on s’ha fet un esforç especial per controlar el consum de les instal·lacions o alguna renovació de lluminàries o maquinària, com les fuites o avaries que han produït pèrdues d’energia o aigua.

El consum d’electricitat mostra un descens generalitzat, amb diversos centres on la reducció és igual o superior al 8%: Filosofia i Geografia i Història (-8,6%), Pavelló Rosa (-8,7%), Biologia (-9,6%), Economia i Empresa (-9,6%) i Ciències de la Terra (-9,8%). Les úniques excepcions són Dret (+28,2%) degut a la incorporació del nou edifici, Sants (+12,5%) i CRAI Baldiri Reixac (+2,1%).

En aquests mesos, les principals intervencions han estat la renovació de l’enllumenat en diversos espais, com ara a la Facultat d’Economia i Empresa o al CRAI Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica, o la substitució d’una planta refredadora del sistema de climatització a la Torre 2 de la Facultat d’Economia i Empresa, que és més eficient tant energèticament com en relació al consum d’aigua.

Electricitat: variació de consum 2016/2017 (gener-setembre)

El consum de gas és encara més rellevant, amb reduccions de consum superiors al 15% respecte 2016 en diversos centres: Bellvitge (-24%), Belles Arts (23,2%), CCiTUB Solé i Sabarís (-22,2%), Campus Mundet (-20,2%) i Física i Química (-17,4%). Tres centres han incrementat el consum de gas els primers nou mesos: els edificis Històric i Josep Carner l’1,6%, Dret un 4,8% per la incorporació del nou edifici, i Ciències de la Terra un 70,8% degut a una fuita en coberta durant el tancament del mes d’agost.

Gas: variació de consum 2016/2017 (gener-setembre)

El consum d’aigua per centres també millora respecte les dades del primer semestre, i són diversos els centres on la reducció és superior al 10% respecte 2016: Belles Arts (-30,0%), Farmàcia (-17,5%), Dret (-12,9%), CRAI Baldiri Reixac (-12,7%), Medicina (-12,3%), Sants (-11,4%), CCiTUB Solé i Sabarís (-11,3%), Filosofia i Geografia i Història (-11,0%).

En el cas de Belles Arts, la reducció del 30% es produeix principalment per la intervenció sobre les conduccions de subministrament de l’edifici Florensa, i això ha permès compensar àmpliament una fuita a l’edifici Tallers.

A la Facultat de Farmàcia, s’ha procedit a intervenir sobre una canonada de subministrament que generava consums ocults. Aquesta actuació, junt amb el control de les instal·lacions, està fent que el consum de l’edifici A es redueixi prop del 25%, i el de l’edifici B gairebé un 10%.

aigua: variació de consum 2016/2017(gener-setembre)

Les dades de seguiment dels consums que es mostren en aquesta notícia han estat recopilades per la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, que coordina la implantació de les mesures d’optimització de les instal·lacions en col·laboració amb les administracions de centre.

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *