Consum d’electricitat

Descripció

Quantitat d’electricitat consumida als edificis de la Universitat de Barcelona en diferents usos (il·luminació, funcionament d’aparells elèctrics i electrònics, climatització, etc.)

Indicador20172018201920202021Evolució
Consum total UB (MWh)39.82039.84538.04929.45433.681Millor
Consum per unitat de superfície (kWh/m²)67,869,666,551,458,8Millor

Resultats

El consum d’electricitat va augmentar un 84% al conjunt de la UB entre els anys 1995 i 2010, en tant que l’increment en aquest mateix període va ser del 40% per m² de superfície construïda. Aquesta tendència creixent reflecteix tant el major ús d’energia en climatització (especialment l’augment de sistemes d’aire condicionat a l’estiu) i maquinària de laboratoris o aparells electrònics, com l’increment de superfície construïda amb la suma dels edificis de la UB.

A partir de l’any 2010 es produeix un canvi de tendència degut al tancament dels edificis en períodes de vacances, a la conscienciació de la comunitat universitària, al major control dels sistemes de climatització i a la realització d’actuacions d’estalvi, com ara la implantació de lluminàries tipus LED o la renovació progressiva d’instal·lacions de climatització. Així, entre els anys 2010 i 2019 el consum ha disminuït un 25,4% en total, i un 33,1% per m² de superfície construïda.

Els valors de 2021 i 2021 reflecteixen la menor presencialitat degut a la pandèmia de covid-19.

Evolució consum d'electricitat UB