Consum de gas natural

Descripció

Quantitat de gas natural consumida als edificis de la Universitat de Barcelona en diferents usos (laboratoris, cuines, calefacció, etc.)

Indicador20172018201920202021Evolució
Consum total UB (milers m³)1.1931.3631.2419741.304Evolució positiva
Consum per unitat de superfície (m³/m²)2,032,382,171,702,29Evolució positiva

Resultats

Des del 1995 fins al 2010 el consum de gas natural va seguir una tendència a l’alça de manera clara (el descens del 2004 no és significatiu, ja que les dades no corresponen a la facturació real sinó a estimacions). Els increments es produeixen en cicles (1995-1999 i 2002-2006), separats per períodes de consum estabilitzats (1999-2002 i 2006-2010).

El període 2010-2017 trenca aquesta dinàmica, i el consum de gas disminueix un 39% respecte al 2010 gràcies a les mesures de control de les calefaccions portades a terme des de la Unitat de Manteniment en col·laboració amb les administracions de centre, així com per uns hiverns amb temperatures suaus.

La reducció de 2020, amb un 22% menys de consum que l’any anterior, reflecteix el tancament d’activitat durant algunes setmanes a causa de la pandèmia de covid-19. L’any 2021, amb una relativa recuperació de l’activitat normal, implica un retorn als consums previs, tenint en compte que la calefacció a l’hivern conviu amb les necessitats de ventilació contínua dels espais interiors dels edificis.

Evolució del consum de gas a la UB