La Taula de Mobilitat de les Universitats, en què hi participen l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, ha treballat per resoldre les mancances detectades en les diagnosis de mobilitat d’ambdues universitats, i ha impulsat projectes de cooperació en l’àmbit de la mobilitat sostenible, amb la creació de la comunitat de cotxe compartit fesedit UB-UPC Enllaç extern.

Les actuacions de millora realitzades abasten temes com la senyalització de vials o de rutes per a vianants, l’ordenació de zones d’estacionament o arranjament de voreres, la millora de la seguretat, entre d’altres. Podeu consultar el llistat complet d’actuacions Arxiu .pdf.