Què són?

La Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la UB (OSSMA), en la línia de potenciar la formació, la informació i la divulgació dels temes relacionats amb la prevenció, publica mensualment el butlletí “Universitat i prevenció”. Com a complement, i per tal de ampliar la informació apareguda en el butlletí, presentem aquests monogràfics.

Els monogràfics pretenen ser una eina d’informació bàsica sobre temes que, per la seva especificitat, queden fora de l’abast del Butlletí “Universitat i Prevenció”. Vol, per tant funcionar com a instrument de consulta ràpida i clara que resolgui dubtes i defineixi conceptes relacionats amb la temàtica tractada.

Els monogràfics estan oberts als suggeriments de tots els membres de la comunitat universitària que desitgin conèixer i saber més sobre prevenció. No dubteu en enviar-nos les vostres opinions i consells.

Quins hi ha?

  1. Electricitat estàtica
  2. Bromur d’etidi i iodur de propidi
  3. Manual de seguretat en l’emmagatzematge de productes químics Arxiu .pdf
  4. Manual manipulació d’animals d’experimentació Arxiu .pdf
  5. Recomanacions per a la utilització dels punters làser
  6. Radiacions no ionitzants
  7. Estrès en el treball
  8. Condicions de seguretat, salut i medi ambient a les oficines Arxiu .pdf