Les Nacions Unides van aprovar el setembre de 2015 l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que s’implementa a través de 17 objectius. Els objectius de desenvolupament sostenible s’interrelacionen entre sí i incorporen els desafiaments globals als que ens enfrontem cada dia, com ara la pobresa, la desigualtat, el clima, la degradació ambiental, la prosperitat, i la pau i la justícia.

Moltes de les activitats i projectes de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi ambient (OSSMA) de la Universitat de Barcelona s’alineen amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible. A continuació et mostrem les iniciatives que duem a terme en relació a cada objectiu.

Fi de la pobresa

Fam zero

Salut i benestar

Educació de qualitat

Igualtat de gènere

Aigua neta i sanejament

Energia neta i assequible

Treball digne i creixement econòmic

Indústria, innovació i infraestructures

Reducció de les desigualtats

Ciutats i comunitats sostenibles

Consum i producció responsables

Acció climàtica

Vida submarina

Vida terrestre

Pau, justícia i institucions sòlides

Aliança pels objectius