La ubicació de l’Oficina és a l’aulari Florensa, c/ Adolf Florensa s/n, 08028 Barcelona (vegeu plànol), tel. 93 4034502 i fax: 93 4034501, e-mail: ossma@ub.edu. Podeu dirigir-vos qualsevol membre de la Comunitat Universitària en demanda d’informació o assessorament.