La Universitat de Barcelona, amb la finalitat de millorar el benestar integral de les persones que hi treballen, ha posat en funcionament la Unitat d’Atenció Social dins de l’OSSMA.