CAS: 50-32-8
Fórmula: C20H12

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta