CAS: 103-76-4
Fórmula: C6H14N2O

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Dissolvents no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta