CAS: 622-97-9
Fórmula: CH3C6H4CH=CH2

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Dissolvents no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta