CAS: 134-32-7
Fórmula: C10H9N

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta