CAS: 5144-89-8
Fórmula: C12H8N2·H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta