CAS: 630-20-6
Fórmula: C2H2Cl4

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Dissolvents halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta