CAS: 112-26-5
Fórmula: C6H12Cl2O2

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Dissolvents halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta