CAS: 106-93-4
Fórmula: C2H4Br2

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta