CAS: 107-06-2
Fórmula: C2H4Cl2

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta