CAS: 122-66-7
Fórmula: C12H12N2

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta