CAS: 87-61-6
Fórmula: C6H3Cl3

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Dissolvents halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta