CAS: 59653-74-6
Fórmula: C12H15N3O6

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta