CAS: 764-41-0
Fórmula: C4H6Cl2

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta