CAS: 2475-45-8
Fórmula: C14H12N4O2

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta