CAS: 15520-10-02
Fórmula: C6H16N2

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Àcids orgànics no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta