CAS: 124-65-2
Fórmula: C2H6AsNaO2·3H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta