CAS: 111109-77-4
Fórmula: C₈H₁₈O₃

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Dissolvents no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta