CAS: 330-54-1
Fórmula: C9H10Cl2N2O

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Dissolvents halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta