CAS: 10191-41-0
Fórmula: C29H50O2

Grup: Solucions orgàniques o d’alta DQO
Subgrup: --

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta