CAS: 6381-92-6
Fórmula: C10H18N2Na2O10

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Àcids orgànics no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta