CAS: 106-89-8
Fórmula: C3H5ClO

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta