CAS: 3564-18-9
Fórmula: C23H15O9SNa3

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Àcids orgànics no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta