CAS: 100-42-5
Fórmula: C8H8C8H8

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Dissolvents no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta