CAS: 16672-87-0
Fórmula: C2H6ClO3P

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Àcids orgànics halogenats

Contenidor(s)

Etiqueta