CAS: 60-00-4
Fórmula: C10H16N2O8

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Àcids orgànics no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta