CAS: 17466-45-4
Fórmula: C35H48N8O11S

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta