CAS: 15244-10-7
Fórmula: Fe2O12S3·nH2O

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Metalls pesants

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta