CAS: 1787-61-7
Fórmula: C20H12N3NaO7S

Grup: Solucions orgàniques o d’alta DQO
Subgrup: --

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta