CAS: 485-47-2
Fórmula: C9H6O4

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Dissolvents no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta