CAS: 20694-39-7
Fórmula: Mn(NO3)2·4H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Comburents

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta