CAS: 10035-06-0
Fórmula: Bi(NO3)3·5H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Comburents

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta