CAS: 10294-41-4
Fórmula: Ce(NO3)3·6H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Comburents

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta