CAS: 10026-22-9
Fórmula: CoH12N2O12

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Metalls pesants

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta