CAS: 10141-05-6
Fórmula: Co(NO3)2

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta