CAS: 13446-18-9
Fórmula: Mg(NO3)2·6H2O

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Altres metalls

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta