CAS: 14836-60-3
Fórmula: HgNO3·2H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta