CAS: 7787-38-4
Fórmula: Ba(NO2)2·H2O

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Altres metalls

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta