CAS: 615-28-1
Fórmula: C6H8N2·2HCl

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta