CAS: 612-82-8
Fórmula: C14H16N2·2HCl

Grup: Citotòxics
Subgrup: --

Contenidor(s)

Contenidor (30 i 60 litres)

Etiqueta