CAS: 7558-79-4
Fórmula: Na2HPO4

Grup: Compostos inorgànics
Subgrup: Altres metalls

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta