CAS: 78-10-4
Fórmula: C8H20O4Si

Grup: Compostos no halogenats
Subgrup: Àcids orgànics no halogenats

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta